www.mediaplanning.com.ua Public Group Media Public Group Media
www.mediaplanning.com.ua Cortex ® Cortex ®
на главную страницу пишите нам карта сайта версия для печати поиск
English version of site
Рассылка
email 
подписаться
отказаться
Написать отзыв
Ваше мнение
Для вас реклама - это...
 моя жизнь
 33%
 временная остановка
 0%
 средство заработка
 67%
 не задумывался
 0%
 что то я тут забыл
 0%

ответить

Текущие курсы валют

finance.com.ua finance.com.ua

Cortex предлагает

Комментарии 15 неделя (8-14.04)

  1. Весна пропорционально влияет на падение телесмотрения.
  2. Рекламная активность и солд аут идут по пути 2018 года.
  3. Вторую неделю подряд категория лекарств  получает только 20% доли на ТВ. Сдулся бюджет или никто не болеет???
  4. Отставание от 2018 почти 25% в рейтингах или  рост ТВ бюджетов на 10%+????

 

Информация

24.04.2017 р. загальними зборами акціонерів Товариства були прийняті наступні рішення щодо змін складу посадових осіб емітента (дата розкриття інформаціїї 25.04.2017): детальніше

24.04.2017 р. загальними зборами акціонерів Товариства були прийняті наступні рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (дата розкриття інформаціїї 25.04.2017): детальніше

27.04.2017 р. загальними зборами акціонерів Товариства були прийняті рішення  про виплату дивідендів. (дата розкриття інформаціїї 28.04.2017): детальніше

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ММС КОМ`ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

 

(дата розкриття інформаціїї 29.04.2017): детальніше

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів  (дата розкриття інформаціїї 29.04.2017): детальніше

 

Останні НОВИНИ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПрАТ "ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА"

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 24918659, адреса місцезнаходження 04112, м. Київ, вулиця Шамрила, будинок 23 повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – збори), які відбудуться 08.08.2018 року о 15-00 за адресою: Київ, вул. Шамрила, 23, 10-ий поверх, офіс № 10.7. Реєстрація відбудеться з 14-30 по 14-55 за місцем проведення зборів.

далі

дата розміщення 5.07.2018

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПрАТ "ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА"

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 24918659, адреса місцезнаходження 04112, м. Київ, вулиця Шамрила, будинок 23) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – збори), які відбудуться 05.04.2018 року о 15-00 за адресою: Київ, вул. Шамрила, 23, 10-ий поверх, офіс № 10.7. Реєстрація відбудеться з 14-30 по 14-55 за місцем проведення зборів.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ):

1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

3. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА" шляхом його перетворення (реорганізації) у Товариство з обмеженою відповідальністю "ММС Ком’юнікейшнз Україна" та встановлення терміну для заявлення вимог кредиторами.

4. Про призначення Комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ММС

5. Про ухвалення порядку і умов здійснення перетворення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА". 

ДАЛІ

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

далі

даты розміщення 27.04.18

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ММС КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА"

Організаційно-правова форма

акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24918659

Адреса місцезнаходження

04112, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Т. Шамрила, 23

 Телефон емітента

(044) 494-49-00

Електронна поштова адреса емітента

elena.andriyenko@publicisresources.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.medіaplannіng.com.ua

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Позачерговими загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ММС КОМ'ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА" (надалі – Товариство), що відбулись 05.04.2018 р., прийнято наступні рішення щодо змін складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження  посадової особи Генеральний директор Товариства – Попенко Олег Михайлович (особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних). Особа часткою у статутному капіталі не володіє. Припинення повноважень відбулось в зв'язку із прийняттям рішення про припинення (реорганізацію) шляхом перетворення та припиненням Генерального директора як органу Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини особа не має. Особа займала посаду з 18.10.2012 р.

Обрано на посаду Голова Комісії з реорганізації (припинення) особу Попенко Олег Михайлович (особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних). Особа часткою у статутному капіталі не володіє. Обрання відбулось в зв'язку із створенням  Комісії з реорганізації (припинення) як органу Товариства. Протягом останніх 5 років займав посаду Генеральний директор ПрАТ "ММС КОМ'ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА". Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини особа не має. Особа призначена на невизначений термін.

Обрано на посаду Член Комісії з реорганізації (припинення) особу Кікава Енвєр Отарович (особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних). Особа часткою у статутному капіталі не володіє. Обрання відбулось в зв'язку із створенням  Комісії з реорганізації (припинення) як органу Товариства. Протягом останніх 5 років займав посаду директора з розвитку медіа агентств ПрАТ "ММС КОМ'ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА" з 19.04.2018, директора філії «Старком» ДП «ССМ» з 18.09.2008 року по 18.04.2017 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини особа не має. Особа призначена на невизначений термін.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. Голова Комісії з реорганізації (припинення) Попенко Олег Михайлович.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ММС КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА"

Організаційно-правова форма

акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24918659

Адреса місцезнаходження

04112, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Т. Шамрила, 23

 Телефон емітента

(044) 494-49-00

Електронна поштова адреса емітента

elena.andriyenko@publicisresources.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.medіaplannіng.com.ua

Вид особливої інформації: відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

Позачерговими загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ММС КОМ'ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА" (надалі – Товариство), що відбулись 05.04.2018 р., прийнято рішення про припинення (реорганізацію) Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Рішення прийнято з метою оптимізацією управлінням Товариства та зменшення витрат, пов'язаних з існуванням Товариства як акціонерного.

Результати голосування по рішенню про припинення шляхом перетворення: "ЗА" прийняття рішення про припинення шляхом перетворення голосувало 1000 голосів, "ПРОТИ" голосувало 0 голосів.

Повне найменування юридичної особи правонаступника: Товариство з обмеженою відповідальністю "ММС Ком’юнікейшнз Україна".

Порядок розподілу активів та зобов'язань: до товариства-правонаступника переходять всі права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ММС КОМ'ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА".

Розмір статутного капіталу правонаступника: статутний капітал правонаступника складатиме 550 000,00 грн.

Порядок та умови обміну акцій Товариства частки у статутному капіталі  правонаступника: Акції Товариства конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю "ММС Ком’юнікейшнз Україна" та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення між частками акціонерів у Статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ММС КОМ'ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА". Не підлягають обміну акції Товариства, що викуплені Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення (реорганізацію) не продані або не анульовані. Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ММС КОМ'ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА" здійснюється на частку у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ММС Ком’юнікейшнз Україна" пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру. Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "ММС Ком’юнікейшнз Україна" розподіляється виключно між акціонерами і тільки пропорційно кількості акцій, що належать акціонерам.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. Голова Комісії з реорганізації (припинення) Попенко Олег Михайлович.

10.04.2018

Новини

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПрАТ "ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА"

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ММС КОМ'ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 24918659, адреса місцезнаходження 04112, м. Київ, вулиця Шамрила, будинок 23 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі – збори), які відбудуться 23.04.2018 року о 15-00 за адресою: Київ, вул. Шамрила, 23, 10-ий поверх, офіс № 10.7.

Реєстрація відбудеться з 14-30 по 14-55 за місцем проведення зборів.Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17.04.2018 р.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

дані

Новини

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ММС КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА"

Організаційно-правова форма

акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24918659

Адреса місцезнаходження

04112, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Т. Шамрила, 23

 Телефон емітента

(044) 494-49-00

Електронна поштова адреса емітента

irena@re-sources.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.mediaplanning.com.ua

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

12.07.2013 р. загальними зборами акціонерів Товариства були прийняті наступні рішення щодо змін складу посадових осіб емітента:

З посади Голови Наглядової ради Товариства звільнено Sydney Hunsdale (особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних) – представника акціонера (юридичної особи-нерезидента фірми "DMB&B CENTRAL EUROPE ІNC."), що володіє 99 % акцій. Особа часткою у статутному капіталі не володіє. Звільнення відбулось за власним бажанням. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини особа не має. Особа займала посаду з 18.10.2012 р.

 

На посаду Голови Наглядової ради Товариства призначено Matt Blackborn (особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних) – представника акціонера (юридичної особи-нерезидента фірми "DMB&B CENTRAL EUROPE ІNC."), що володіє 99 % акцій. Особа часткою у статутному капіталі не володіє. Призначення відбулось на вакантну посаду. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини особа не має.  Особа не надала інформації щодо попередніх займаних посад. Особа призначена на термін згідно Статуту. Особа не володіє акціями Товариства.

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства Генеральний Директор Попенко Олег Михайлович.

 інформація розміщена 15.07.2013

далі буде

ІнформацІя

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ММС КОМ`ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
 

більше

Новини Холдінга

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ММС КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА"

Організаційно-правова форма

акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24918659

Адреса місцезнаходження

04112, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Т. Шамрила, 23

 Телефон емітента

(044) 494-49-00

Електронна поштова адреса емітента

irena@re-sources.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.mediaplanning.com.ua

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

16.04.2015 р. загальними зборами акціонерів Товариства були прийняті наступні рішення щодо змін складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження  посадової особи Голови Наглядової ради Товариства – Мет Блекборн (Matt Blackborn)  (особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних). Особа часткою у статутному капіталі не володіє. Звільнення відбулось за власним бажанням. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини особа не має. Особа займала посаду з 12.07.2013 р.

На посаду Голови Наглядової ради Товариства призначено особу – Ієна Якоба (Iain Jacob) (особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних). Особа часткою у статутному капіталі не володіє. Призначення відбулось в зв'язку зі звільненням попереднього Голови Наглядової ради. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини особа не має. Займана посада протягом останніх 5 років: генеральний директор EMEA у Starcom MediaVest Groupe. Особа призначена на термін згідно Статуту. Особа не володіє акціями Товариства.

На посаді Члена Наглядової ради Товариства переобрано особу – Девід Кларк (David Clark) (особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних). Особа часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини особа не має. Займана посада протягом останніх 5 років: регіональний фінансовий директор Publicis Groupe Media. Особа призначена на термін згідно Статуту. Особа не володіє акціями Товариства.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства Генеральний Директор Попенко Олег Михайлович.

дата розміщення 17.04.2015

 

ІнформацІя

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

ІНФОРМАЦІЯ РОЗМІЩЕНА 15.05.14.

 

детальніше

 

 

Інформація

Повідомлення про проведення річних загальних зборів (далі – Збори) ПРАТ «ММС КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА» (далі – АТ), місцезнаходження: м. Київ, вул. Шамрила, 23   далі

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ММС КОМ`ЮНIКЕЙШНЗ УКРАЇНА"

далі...